Terms & Conditions

Օգտագործման կանոնները

Սույն օգտագործման կանոնները կարգավորում են Ձեր կողմից մեր վեբ-կայքի այցելության և օգտագործման սկզբունքները։ Այն պահից, երբ այցելում եք մեր կայք, կամ օգտագործում եք կայքը, դուք համաձայնում եք, որ կարդացել եք սույն կանոնները եւ համաձայն եք դրանց հետ։ Համաձայն «Armblog»-ի Գաղտնիության քաղաքականության պայմանների, սույն կայքի սեփականատերն ու օպերատորը իրավունք են վերապահում իրենց հրաժարվել որեւէ մեկի այցելությունը սույն կայք, ով խախտում է սույն Կանոնները։

Մտավոր սեփականություն/Հեղինակային իրավունք

Ողջ տեղեկատվությունը, բովանդակությունը, ծառայությունները եւ ծրագրային ապահովումը, որոնք արտացոլված են, փոխանցված են կամ օգտագործվում են կայքի հետ կապված, ներքոնշյալ բացառությունների, ներառյալ հոդվածները, նորությունները, տեսությունները, կատալոգները, ձեռնարկները, տեքստերը, լուսանկարները, պատկերները, աուդիո եւ վիդեո հոլովակները html, ելքային կամ օբյեկտային կոդը ապրանքանիշները, լոգոտիպները, որոնք ընդհանուր անվամբ կոչվում են «Բովանդակություն», ինչպես նաեւ տեղադրման ընտրությունը, պատկանում է «Armblog»-ին կամ վերջինիս լիազորված անձանց։ Բովանդակությունը (Կոնտենտը) դուք կարող եք օգտագործել միայն եւ բացառաբար անհատական, ոչ կոմերցիոն նպատակների համար եւ կարող եք ներբեռնել կամ տպել Կոնտենտի մի հատվածը միայն եւ բացառաբար անհատական եւ ոչ կոմերցիոն օգտագործման համար։ Այլ տեսակի որեւէ այլ օգտագործում անթույլատելի է առանց նախնական գրավոր համաձայնության «Armblog»-ի հետ։ Սույն դրույթով թույլատրվածի օգտագործումը ձեր կողմից կապված է Օգտագործման կանոնների ամբողջական պահպանումից։ Դուք չեք կարող կրկնակի հրապարակել Կոնտենտի որեւէ մասը ինտերնետային այլ կայքում կամ ցանցից դուրս կամ Կոնտենտը ներառել տվյալների բազայի մեջ, կատարել կոմպիլյացիաներ, ներառել արխիվում կամ քեշում։ Դուք չեք կարող տարածել Կոնտենտն այլ անձանց, անկախ այն հանգամանքից, դուք դրա համար վճարվում եք կամ ոչ, դուք չեք կարող արխիվացնել, փոփոխել, պատճենել, կադրայնացնել քեշացնել, արտածել, վաճառել, հրապարակել, փոխանցել կամ այլ կերպ օգտագործել Կոնտենտը։

Հրաժարում

Armblog-ը ողջամիտ ջանքեր է ներդնում տրամադրել արդիական եւ հստակ տեղեկատվություն, սակայն մենք երաշխիքներ չեն տրամադրում կամ չենք հայտարարում, որ Կոնտենտը բացարձակ հստակ է, կամ պատասխանատվություն չենք վերցնում մեզ վրա, որեւէ սխալի կամ թերացման համար, որը առկա է Կոնտենտում։ Armblog-ը չի երաշխավորում, որ որեւէ Կոնտենտի օգտագործումը երրորդ անձանց իրավունքները չի խախտի։ Armblog-ը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց գործողությունների հանդեպ, որոնք արվում են Կոնտենտի հանդեպ, կամ երրորդ անձանց տրամադրած Կոնտենտի հանդեպ։

Փոխհատուցում

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել, պաշտպանել եւ պահպանել անվնաս Armblog-ը եւ նրա լիազորված անձանց եւ նրանցից յուրաքանչյուրի գործընկերներին, մատակարարներին, լիցենզիաներ տրամադրողներին, պաշտոնյաներին, տնօրեններին, բաժնետերերին, աշխատակիցներին, ներկայացուցիչներին, կապալառուներին եւ գործակալներին, ենթալիցենզիատներին, որոնք կազմում են բոլոր ծախսերն ու վնասները, որոնք առաջանում են ձեր կողմից մեր կայքի օգտագործման հետեւանքով։ Armblog-ը եւ վերջինիս անդամ կազմակերպությունները կարող են օգտագործել ձեր կողմից տրված ցանկացած ինֆորմացիան, եթե այդպիսին կա, եթե այն չի հակասում սույն Կանոններին այն դեպքում, երբ խախտվում են սույն Կանոնները ձեր կողմից։

Սույն օգտագործման կանոնների փոփոխությունները

Armblog-ը իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել սույն Օգտագործման կանոնները ցանկացած պահին, ըստ իր հայեցողության, եւ իրազեկել օգտագործողներին այդ փոփոխությունների մասին, բացառապես սույն Կաոննների փոփոխման եղանակով։ Եթե դուք համաձայն չեք մեր Օգտագործման կանոնների կամ դրանց փոփոխման ու լրացման կարգի հետ, դուք պետք է դադարեցնեք մեր կայքի օգտագործումը։ Ձեր կողմից հետագա օգտագործումը մեր կայքի, այն բանից հետո, երբ կհրապարակվեն ցանկացած փոփոխություններ Օգտագործման կանոններում, կնշանակի, որ դուք համաձայն եք այդ փոփոխությունների հետ։ Ձեր կողմից կայքի օգտագործումը մինչ սույն Օգտագործման կանոնների հրապարակումը, կկարգավորվի այն Կանոններով, որոնք գործել են մինչեւ սույնի հրապարակումը։

Ծառայության դադարեցում

Armblog-ը իրավունք ունի փոփոխելու, դադարեցնել, կասեցնելու կամ սահմանափակելու կայքի ցանկացած հատվածի կամ հասանելի Կոնտենտի ցանկացած հատվածի օգտագործումն առանց այդ մասին նախապես իրազեկելու՝ ցանկացած պահի՝ առանց պատասխանատվության։ Բացի այդ, Armblog-ը կարող է ցանկացած պահի փոխանցել սույն համաձայնագրով նախատեսված իր իրավունքներն ու պարտականությունները ցանկացած լիազորված անձի կամ իրավաբանական անձի, ով ձեռք կբերի Armblog կայքը կամ դրա ցանկացած ակտիվը։

Սահմանափակումներ

Դուք համաձայնվում եք ցանկացած հավակնություն ներկայացնել մեր կայքի ցանկացած ասպեկտի կամ սույն Օգտագործման կանոնների հանդեպ եւ վեց ամսվա ընթացքում կարող եք հետ կանչել ձեր հավակնությունը, սկսած այն պահից, երբ ձեւավորվել է հավակնության համար հիմք հանդիսացած իրադարձությունը։

Կապ մեզ հետ